Parker, torg och allmänna områden

Parker och andra allmänna områden är en viktig del av en trevlig tätortsmiljö. I Sibbo finns det omkring 60 hektar parker samt grönområden och de sköts om av enheten för gator och grönområden.

Bland annat finns det

  • 14 lekparker
  • 2 hundparker
  • 2 mattvättplatser
  • 7 odlingslotter
  • 2 torg
  • Flera parkskogar

Parkerna och de allmänna områdena på kartan.

Blommor i Östanåparken

Gräsklippningen på parkområden

Sibbo kommun skapar livsmiljöer för pollinatörer genom att minska gräsklippningen på utvalda parkområden. Sibbo kommun ändrade principerna för gräsklippning i parkerna för att främja naturens mångfald i början av sommaren 2020. Kommunen har minskat gräsklippningen på utvalda områden för att skapa ängar och livsmiljöer för hotade arter, såsom olika pollinatörer. Gräset klipps fortsättningsvis som normalt i centrala och populära parker.

Gräsklippningen har minskats till exempel på solexponerade områden, som bildar livsmiljöer för många hotade fjärilsarter. På solexponerade områden slås gräset först efter blomningen. Samtidigt ökar växtarternas mångfald.

Vid behov kommer kommunen att klippa upp passager genom ängsområdena, så att man kan korsa ängarna utan att behöva oroa sig för fästingar. För att det ska vara tryggt att röra sig klipps gräset alltid längs rutter som korsar grönområden.

På vissa ställen lämnas gräset oklippt under stora parkträd för att minska att rötter skadas och jorden packas samman. Murkna träd lämnas kvar på lämpliga ställen för att skapa livsmiljöer för till exempel förmultningsorganismer och insekter.

Förutom att främja biologisk mångfald leder den minskade klippningen också till mindre koldioxidutsläpp, vilket motverkar växthuseffekten och klimatuppvärmningen.

Ösnyland 9.6.2020: Miskad gräsklippning för pollinerarnas skull

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter, kommunträdgårdsmästaren


SuomeksiSenast ändrat 11.06.2020