Byggandet av gator

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.

Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Frågor gällande gatubyggande besvaras av:

tf. Kommunteknisk chef
Simo Kesti
040-359 3072

simo.kesti(at)sibbo.fi

Observera i närheten av vägarbeten

Under arbetets gång finns det risk för damm, buller och vibrationsstörningar.

Installation av gatubelysning kan påverka närområdets existerande belsyning och gatorna runt vägarbetet kan vara obelysta.

Observera arbetsfordon och eventuella tillfälliga trafikanordningar.

Suomeksi

Senast ändrat 03.04.2020