Byggnadstillsyn och kontaktuppgifter

Byggnadstillsynen meddelar

Verksamheten under undantagsförhållanden

Byggnadstillsynen har i enlighet med kommunens anvisningar övergått till att arbeta i huvudsak på distans. Vi strävar dock efter att för egen del göra vårt bästa för att säkerställa att processerna inom byggandet framskrider i Sibbo.

Lovbehandlingen och rådgivningen fortsätter normalt. På grund av distansarbetet kan dock behandlingstiderna att bli längre än i normalläge. Alla kontakter sköts per telefon under telefontiderna. Under övriga tider används e-post. För tillfället ordnas inga möten eller träffar förutom på distans.

Övervakning under byggtiden justeras vid behov så att funktionerna så som syner och andra möten med kunderna sköts enligt de rådande omständigheterna. Våra byggnadsinspektörer ger mer information och rådgivning. Under telefontiderna kan man kontakta dem på telefon, för övrigt används e-post.

Hörande utfört av myndighet görs inte lika ofta och utförs centraliserat. Vi rekommenderar att grannehörande utförs av sökande själv.

Besöksadress: Klockarbackavägen 2, 04130 SIBBO (Nickby) 
Postadress: Byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO

Byggnadstillsynen betjänar sina kunder med tidsbeställning, per e-post och per telefon. Om vi inte har möjlighet att svara, kan du lämna ett ringbud i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info.

Kontaktuppgifter till Byggnadstillsynens personal

Byggnadsinspektörerna och lovhandläggarna nås bäst per telefon må, ons, fre kl. 10–11.

Suomeksi

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommun innebär att det blir rusning hos byggnadstillsynen gällande lovansökningar och syner.

Vi har skapat visuella instruktioner, "Bygglovsprocessen", vars målsättning är att rådgiva kunden steg för steg under den svårtydda byggprocessen - det lönar sig att bekanta sig med den. Vi gör vårt bästa med att handlägga tillstånd och utföra syner utan onödig fördröjning. Vi beklagar att handläggningstiderna är längre och hoppas att våra kunder visar förståelse för situationen.

I syfte att effektivera vårt arbete och kunna säkerställa god service har vi ändrat våra tjänstetider. Vi betjänar kunder i fortsättningen enligt följande:

– Lovsekreteraren och byggnadstillsynssekreteraren betjänar kunder per telefon och e-post.

– Byggnadsinspektörerna och lovhandläggarna har telefontid må, ons, fre kl. 10.00–11.00; under övriga tider önskar vi att ni kontaktar oss per e-post.

Byggnadstillsynen övervakar byggandet samt den byggda miljön. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa en positiv bild av kommunen och en trivsam livsmiljö samt se till att de tekniska byggbestämmelserna följs och att planläggningen genomförs.

Byggnadstillsynen styrs av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Sibbo kommuns byggnadsordning, Finlands byggbestämmelsesamling samt planer och dess bestämmelser. Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet under byggnads och miljöutskottet.

I Sibbo görs alla bygglovsansökan via Lupapiste.fi -tjänsten.

Elektronisk identifiering krävs för att registrera sig i Lupapiste. Du identifierar dig endast en gång med dina bankkoder, därefter sker inloggningen med ditt användarnamn och lösenord.

Att omsorgsfullt förbereda ansökan och dess planer i Lupapiste, skapar de bästa förutsättningarna till en smidig lovprocess!

 

Byggnadstillsynstaxor

Taxa för myndighetsuppgifter

Servicetaxa

Rätt att påbörja byggnadsarbetet och betalning av garanti

 

Aktuellt

Förnyande av byggnadsordningen i Sibbo kommunSenast ändrat 10.08.2020