Suomeksi

Bygglovsprocessen styr och vägleder lovsökande

En visuell presentation av bygglovsprocessen har nu publicerats på Sibbo kommuns webbplats. Avsikten med presentationen är att underlätta ansökan om bygglov och förtydliga hela byggprojektet.
 
När man ansöker om bygglov kan det vara svårt att få grepp om själva lovprocessen och terminologin är ofta svårbegriplig. Bygglovsprocessen hjälper lovsökande att se hur lovprocessen framskrider steg för steg.

Ansökan om bygglov inbegriper många olika skeden, och flera olika aktörer och myndigheter deltar i varje skede. Bygglovsprocessen berättar på ett tydligt sätt om förutsättningarna för beviljande av lov, samt om tillsynsansvaren under byggskedet.

I den visuella presentationen ses lovprocessen ur kundens synvinkel. Avsikten är att tydligt visa hur en ansökan framskrider. De centrala skedena i ansökningen beskrivs steg för steg och inbegriper alla myndigheter och övriga instanser, som deltar i varje skede. Vid behov fås mera detaljerad information om varje ansöknings- och byggskede under rubrikerna och länkarna i schemat. Bygglovsprocessen erbjuder en plattform och verktyg för lovansökan och byggskedet och stödjer därmed de lovsökandes självständiga insatser.

Vi ber lovsökande och andra användare av bygglovsprocessen om respons, så att vi kan fortsätta att utveckla och förtydliga processens olika delar. 

Bekanta dig mer med bygglovsprocessen.

Obs! Bygglovsprocessen fungerar tyvärr inte med alla versioner av Internet Explorer. Därför rekommenderar vi att ni använder en annan webbläsare.

Senast ändrat 03.02.2020