Yksityiseen päivähoitoon hakeutuminen palvelusetelillä

Palvelusetelillä kunta voi tukea perheitä yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytössä. Sipoossa ostopalvelupäiväkotitoiminta loppuu 31.7.2018 ja useimmat yksityiset päiväkodit jatkavat toimintaansa palvelusetelillä. Perhe voi valita päivähoitopaikan niiden yksityisten päiväkotien joukosta, jotka Sipoon kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Tällaisia yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja on niin Sipoon kunnan alueella kuin naapurikunnissakin.

Hoitomaksun määräytyminen

Perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen varhaiskasvatuspaikan kanssa ja hakee sen jälkeen palveluseteliä kunnalta. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Kunta määrittää asiakasmaksun ja tätä varten perheen tulee täyttää myös tuloselvityslomake tai ilmoittaa hakemuksessa hyväksyvänsä korkeimman maksun. Perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu yksityiselle palveluntuottajalle (omavastuuosuus) on vastaava kuin kunnallinen maksu. Yksityisellä palveluntuottajalla on oikeus periä 0,- -30,-€ korkeampaa varhaiskasvatusmaksua. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.

Hakeminen

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella hoitopaikkaa.

Yksityisistä hoitopaikoista, jotka tarjoavat varhaiskasvatus palvelusetelillä Sipoon kunnan asukkaille löytyy lisätietoa täältä.

På svenska

Viimeksi muokattu 14.09.2018